Kakel och klinker

Vår verksamhet är bred, vi erbjuder alla typer av byggnation och har sedan 2007 byggt upp en organisation som klarar total- och utförandeentreprenader. Via vår egen Byggserviceavdelning kan vi dessutom ta oss an mindre objekt liksom reparationer, underhåll och löpande byggservice.

Ett samarbete med SkovDe Kakel innebär hög kvalitet till bra byggekonomi. Våra uppdrag utförs av skickliga hantverkare under erfaren byggledning. Egen personal handplockas och kompletteras med kvalificerade entreprenadresurser från utvalda samarbetspartners.

Klinker är det naturliga valet för beklädnad av golv eftersom det är ett slittåligare och ett starkare material än kakel. Klinker är ett mycket flexibelt material som klarar av kyla och fukt väl – kakel absorberar mer fukt och mår därför inte bra av kyla, till skillnad från klinker som inte suger åt sig lika mycket väta – och fungerar bra även för den som vill installera golv-värme.

kakel

Klinker är ett mindre poröst material än kakel. Klinker med mycket låg porositet blir fukt-tåligt. Kakel lämpar sig inte för utomhusanvändning i Sverige, eftersom det med sin porositet inte klarar frost – för sådant bruk ska man använda frosttåligt klinker. Kakelplattor är alltid glaserade, vilket gör att de kan upplevas passa bättre för dekorativa motiv. Det är brukligt att använda kakel på väggar, inte sällan som dekoration (även om också klinker fungerar). Det har också under perioder varit populärt att använda det som fasadbeklädnad – här finns ett annat möjligt användningsområde. Eftersom kakel alltid är glaserat används det bara på väggar inomhus (med undantag av kakelugnar och andra dekorationer). Klinker är ett mer allsidigt material och kan användas lite varstans i hemmet, även om det främst används i badrum och kök och ofta hall- och källargolv där trägolv passar sämre på grund av kyla och väta.

För den som funderar på att bygga, köpa eller renovera ett hus i ett varmare land kan klinker vara ett mycket bra alternativ, särskilt vad gäller golv. I varmare länder är plattorna skönt kylande mot foten. I Sverige kan man enkelt lägga golvvärme under för vinterhalvårets köld. I Sverige har vi som bekant en mycket stark trätradition och går därför ibland miste om den funktionalitet som klinkern har. Klinkergolv är lätta att städa och materialet i sig är smidigt att rengöra. Än mer lättskött blir det om man vaxar sitt kakel eller klinker. Dessutom skyddar vaxet plattorna.

Viktigt att tänka på när man lägger kakel eller klinker i våta utrymmen är att fogarna blir ordentliga och täta, så att inte vattnet släpps igenom och på så sätt skadar underliggande material eller, i värsta fall, droppar genom golvet ner till grannen.