Armering

Armering används för att en betongkonstruktion ska bli hållbar och klara av tung belastning. Det är mycket viktigt att använda armering i betongkonstruktioner då det tar upp sträckkrafter, skärkrafter och tryckkrafter och motverkar sprickor. Betong är ett hållbart material men spricker lätt vid härdning om man inte arbetar med armering.

Ska man till exempel gjuta en husplatta hjälper armeringen till att hålla samman plattan och motverkar sprickor när marken rör sig. När man ska armera betong kan man använda sig av flera olika metoder och material beroende på vilka påfrestningar konstruktionen ska klara av, exempelvis stål, kolstål och järn.

Välj rätt typ av armering till din konstruktion

Det är mycket viktigt att noga planera för att ge konstruktionen rätt hållfasthet. Göteborgs Handelsstål är en stålgrossist med ett stort sortiment av stål, plåt, järn och armering. De erbjuder armering till bra kvalitet och pris och kan även hjälpa till med specificering av armering, allt från ritning och uppförandet av en armeringsförteckning.

För att i slutändan få ett hållbart och snyggt resultat måste man använda rätt typ av armering. När man arbetar med mindre betongkonstruktioner räcker det i de flesta fall med armeringsjärn. För större konstruktioner kan det dock krävas både armeringsjärn och armeringsnät. Armeringsnät tillverkas av valstråd och ger gynnsamma tryckspänningar.